BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK

Przykład następny ma bardziej bezpośredni zwią­zek z głównym tematem naszych rozważań, toteż przytoczymy go w całości:„Nie wszystkie zbiegi zdarzeń, które wytwarzają przesądne zachowanie, są całkowicie przypadkowe. Bywa wszak czasem rzeczą prawdopodobną, że da­nej reakcji towarzyszyć będą określone następstwa, chociaż wcale nie przez nią «wytworzone». Najlep­szych przykładów dostarczają takie bodźce, których ustąpienie ma charakter nagrody. Działanie krót­kotrwałego bodźca tego typu może ustać akurat w odpowiednim czasie, aby wzmocnić zachowanie wywołane jego pojawieniem się. Przykry bodziec uruchamia aktywność organizmu: działanie bodźca ustępuje i fakt ten wzmacnia jakąś składową część zachowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©