ANALIZA OBŁĘDU

Socjolog Peter Worsley w przytoczonej pracy przeanalizował na nowo obłęd Vailala i podobne ruchy w kontekście społecznym i kulturowym. Według Worsleya kluczem do ich genezy jest wprowadzona przez Europejczyków gwałtowna zmiana społeczna, która zdezorientowała ludność tubylczą. Stare wartości i wierzenia zostały pod­kopane, pojawiły się natomiast nowe cele, związa­ne zwłaszcza z dążeniem do bardziej dostatniego życia. Wobec braku odpowiednich środków do osiągnięcia tych nowych celów zrodziły się głębo­kie napięcia, iktóre z jednej strony rozładowywały się w opisanym histerycznym zachowaniu, a z dru­giej znajdowały ujście w fantazjowaniu, przybie­rającym kształt prorokowanego okrętowego ładun­ku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©